Menadżer - jak rozwinąć skrzydła

Zarządzanie ludźmi niezależnie od tego czy będzie odbywało się w firmie czy innej organizacji musi opierać się na prostych zasadach które będą zrozumiałe zarówno dla przełożonych.

szkolenia otwarte

Usługi

Jak pracować

Sprawny menadżer także z łatwością rozdzieli zadania

Od czego zaczyna się wdrażanie strategii?

Najmniejszym elementem jest bieżący projekt, który ma zostać zrealizowany

Lider wie że

Największym problemem w pracy niezależnie od wykonywanego zawodu jest niewystarczająca ilość czasu

Czego oczekuje się od kierownika?

Umiejętność wyciągania wniosków z poniesionych porażek oraz wytyczenie celów

Co decyduje o sukcesie?

Tym, co liczy się najbardziej, to komunikacja między członkami zespołu

Jak zaradzić kryzysowi?

Aby firma mogła się rozwijać, potrzebni są ludzie

Leadership

Project Manager to obecnie jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów, z dość dużymi perspektywami na awanse, dlatego też na rynku dostępnych jest wiele szkoleń pomagających znacząco podnosić kwalifikacje. PM, czyli Project Manager to po prostu kierownik projektu. Rola takiej osoby polega na realizacji ściśle określonych i stawianych przed nią celów. Do pomocy na czas realizacji zadania ma ściśle określoną grupę osób. Po zakończeniu realizacji takiego celu, w zdecydowanej większości przypadków zdarza się, że każdy z uczestników projektu wraca do swoich poprzednich, indywidualnych zadań. Nie zawsze jednak jest tak, że cel projektu został jasno i bardzo precyzyjnie określony, a jego uczestnicy musza wykazać się kreatywnością i umiejętnością konstruowania zupełnie nowych, dotąd nigdzie nie spotykanych rzeczy. Szczególnie w tym przypadku Project Manager powinien wykazać się umiejętnością zgrania zespołu oraz ułożenia pomyślnej współpracy tak, aby w miarę możliwości każdy z członków grupy wykonywał takie zadanie, na jakim zna się zdecydowanie najlepiej. Project Manager musi zadbać również o wzorową współpracę pomiędzy zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą. Warto dodać, że każda z osób pracująca jako PM zobowiązana jest posiadać specjalistyczną wiedzę z dziedziny, której dotyczy realizowany projekt bądź projekty. Nie musi być to oczywiście widza na poziomie eksperta. Wystarczy, że przynajmniej jedna osoba pracująca w zespole taką posiada i wcale nie musi być to PM. Jednak dla dobra wzajemnej współpracy i hierarchii grupowej im więcej wie Project Manager tym lepiej. Poza wiedzą, przyda się również odpowiednia organizacja czasu pracy swojego oraz zespołu. Zleceniodawcy nie lubią opóźnień, a i praca pod ogromną presja czasu nie zawsze działa mobilizująco. Mówiąc krótko, najlepiej na stanowisku Project Managera sprawdzi się osoba wszechstronna, z dużą wiedzą z danej dziedziny, zorganizowana, profesjonalna, dążąca do ciągłego samodoskonalenia. Kluczowa na tym stanowisku jest także samodyscyplina oraz odpowiednia organizacja czasu i jakości pracy zespołu.

Portfolio

Szkolenia - manager

Szkolenia - manager

Szkolenia z podstaw zarządzania projektami w zależności od zainteresowania ( a często jest ono dość duże) odbywają się cyklicznie w kilku największych Polskich miastach..

Cechy dobrego managera

Cechy dobrego managera

W obrębie każdej firmy pracownicy pracują nad konkretnymi projektami. Przy małych przedsiębiorstwach może być za nie odpowiedzialny konkretny stały zespół. W przypadku.

Cechy menadżera

Cechy menadżera

Nie da się ukryć że aby efektywnie pracować i spełniać wszystkie swoje służbowej obowiązki każda osoba zatrudniona na dowolnym kierowniczym stanowisku obowiązkowo musi.

Co jeszcze mamy ciekawego

Top