Bycie dobrym liderem


Zarządzenie zespołem sprzedażowym wymaga nie lada kompetencji z rozmaitych dziedzin związanych ze sprzedażą. Dlatego też nie jeden manager powinien odbyć przynajmniej jedno takie szkolenie w ciągu roku. Takie szkolenie to idealnie i przede wszystkim niezwykle praktyczne kompendium wiedzy o nowoczesnym i efektywnym zarządzaniu zespołem handlowym. Udział w szkoleniu, poza dostarczaniem dużej wiedzy teoretycznej pozwala na podniesienie kompetencji pracownika w zakresie zarządzania zespołem handlowym. Udział w szkoleniu bardzo szybko potrafi dość znacząco wpłynąć na wzrost wyników sprzedażowych. Szkolenie z zarządzania zespołem handlowym kierowane przede wszystkim jest do:

- kadry managerskiej niezależnie od szczebla na jakim się znajdują

- dyrektorów handlowych

- członków zarządu

- właścicieli firm handlowych

- specjalistów, którzy chcą swój awans zawodowy powiązać z efektywnym zarządzaniem zespołem handlowym.

Takie szkolenie z zarządzanie zespołem handlowym ma przede wszystkim na celu umiejętne przekazanie uczestnikom wagi, roli i misji, jakie w każdej firmie handlowej mają niebagatelne znaczenie dla osiągnięcie efektywnych wyników sprzedażowych.

Warsztat uzyskany na kursie poświęcony jest jakości i sposobie komunikowania, motywowania i budowania zaangażowania w dziale handlowym. Współpraca pomiędzy pracownikami jest jednym z kluczy do efektywnego podnoszenia wyników sprzedażowych. A one najlepiej odzwierciedlają umiejętności i kompetencje jakie posiada szef działu handlowego, odpowiedzialny za zarządzanie zespołem. Takie szkolenie udzieli też niezbędnej odpowiedzi na pytania czy dana osoba jest w stanie skutecznie zarządzać poddanym sobie zespołem handlowym. Dzięki szkoleniu nie jeden manager dowie się jak stawiać przed pracownikami cele oraz jak wspomagać ich w realizacji wszystkich założeń w wyznaczonym terminie. Takie szkolenie obejmuje między innymi:

- określenie zakresu kompetencji szefa

- zarządzanie zespołem handlowym

- budowanie zaangażowania i motywacji wśród pracowników.

Top