Cechy dobrego managera


W obrębie każdej firmy pracownicy pracują nad konkretnymi projektami. Przy małych przedsiębiorstwach może być za nie odpowiedzialny konkretny, stały zespół. W przypadku większych zbierani są członkowie z konkretnych działów, zasilający szeregi i pracujący nad częścią, która odpowiada ich dziedzinie wiedzy. Zarządzanie taką grupą ludzi nie jest rzeczą najłatwiejszą, co to dopiero mówić o sukcesach.

Kto jest w stanie zapanować nad tym chaosem?

Szefostwo nakazuje zrealizowanie danej strategii poszczególnym managerom, który z kolei kierują dzielą zadania na kierowników i wyznaczają liderów, którzy będą odpowiadać za całość projektu. Oddelegowanie do poszczególnych grup jest często szansą na uczestniczenie w aktywnym rozwoju firmy, może jednak stanowić poważne zagrożenie dla jej stabilizacji i wizerunkowi, jeżeli projekt nie jest odpowiednio przygotowany.

Wtedy pojawia się miejsce dla project managera, który zajmie się zorganizowanie wszystkich planów i zaplanowanie etapów realizacji przedsięwzięcia. Jego naczelnym zadaniem jest przewodzenie zespołowi ludzi, powołanemu do zrealizowania zadania, podział obowiązków, nagradzanie sukcesów i analizowanie porażek oraz motywowanie działania w najlepszym interesie firmy wraz z innymi pracownikami. To on obarczony jest odpowiedzialnością za niepowodzenie i to na jego barki spada obowiązek raportowania postępów przed szefostwem.

Jak można zostać zarządcą projektu?

Najpewniejszą drogą, w czasie której można skorzystać z osób bardziej doświadczonych i skłonnych podzielić się swoją wiedzą w przystępny sposób, jest project manager szkolenie zorganizowane dla tych liderów i uczestników. Poprzez mieszankę wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczą się, jak powinna przebiegać prawidłowa praca w zespole oraz jakie elementy mają decydujące znaczenie dla działań związanych z zarządzaniem projektami.

Tylko na drodze formalnej edukacji kierownictwo może mieć pewność, że wykształci efektownych liderów, bez ponoszenia strat ze strony przedsiębiorstwa. Koszt kształcenia pracownika, jeżeli dobrze spożytkowany, zawsze zwróci się z nawiązką.

Top