Cechy menadżera


Nie da się ukryć, że aby efektywnie pracować i spełniać wszystkie swoje służbowej obowiązki, każda osoba zatrudniona na dowolnym kierowniczym stanowisku obowiązkowo musi posiadać umiejętność zarządzania zespołem. Umiejętne zarządzanie zespołem jest połączeniem zdobytej wiedzy oraz umiejętnego wykorzystania jej w praktyce. Na takie szkolenia najczęściej delegowani są menadżerowie, liderzy, właściciele firm, koordynatorzy, szefowie projektów czy osoby zatrudnione na każdym ze stanowisk kierowniczych. Takie kursy w porównaniu do wielu innych różnią się nieco pomiędzy sobą, gdyż ich twórcy starają się brać pod uwagę ogólne potrzeby danej grupy kursantów. To pozwala na idealne wręcz dopasowanie tematyki i najważniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu tak, że jego uczestnicy mogą wynieść z niego mnóstwo, bardzo praktycznej wiedzy, jaka przydatna będzie w ich pracy zawodowej. Takie dopasowanie pozwala na stworzenie kursu bardzo efektywnego i z całą pewnością przydatnego w praktyce. Najważniejsze w takich kursach jest to, że w zdecydowanej większości przypadków wszystkie zajęcia prowadzone są przez trenerów z przeogromną wiedzą i co najmniej kilkuletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz biznesowym. W przypadku nauki zarządzania zespołem w czasie zajęć suchej teorii jest bardzo mało, zajęcia bazują głównie na bardzo praktycznych ćwiczeniach w zmiennych grupach. To jedna z najlepszych metod skutecznego przyswajania wiedzy, która nie ulatnia się z głowy wraz z pozytywnym zakończeniem szkolenia. Takie kursy organizowane są w specjalnych Centrach Szkoleniowych, na uboczu, w ciszy i spokoju, z dala od miejskiego zgiełku. Jednymi z tematów na szkoleniu są:

- modelowanie postawy lidera grupy

- komunikatywność menadżera

- podnoszenie kwalifikacji lidera

- odpowiednie kształtowanie postaw w podwładnych

- psychologia zarządzania ludźmi, biorąc pod uwagę różne typy osobowości.

Niezwykle ważnym elementem każdego szkolenia jest dyskusja oraz konsultacje z indywidualne z prowadzącymi zajęcia.

Top